Telefon: 60 21 86 25

E-mail: info@lm-security.dk

​Infoservice

​Her kan Du benytte Dig af vores informationsservice ved hurtigt og bekvemt at downloade eller kopiere brochurer, datablade, tekniske manualer, artikler mm.

​Indstikskort og berøringsfri kort

Indstikskort forudsætter, at kortet indføres i en smart card læser med direkte kontakt til et konduktiv micro modul på kortets overflade.Berøringsfri kort forudsætter kun at være i nærheden (nogle få centimeter) af læseren.Kategorier af smart cardsI smart cards findes en IC, som kan være en memory IC, som kun kan gemme data på kortet eller en micro-controller enhed (MCU). Forlanges en høj sikkerhed, som f.eks. når kortet skal gemme penge eller gemme visse data på en sikker måde, anvendes et MCU-baseret smart card. Et smart card operativ system (COS) er et stykke firmware, som gemmes i ROM på den embeddede micro-controller.

COS har fire hovedfunktioner:

  • etablere og kontrollere kommunikations link mellem smart card og kortlæseren.
  • administrere EEPROM memory allokationen på smart card
  • kontrollere adgangen til de allokerede memory områder ifølge definerede adgangsprofiler
  • udføre security algoritmer (kryptering/dekryptering, password verifikation), at autentificere og sikre kommunikationen mellem smart card og kortlæseren.

Et par smart card standarder

ISO 7816 er den internationale standard for smart cards.

SIM

Introduktionen af smart Cards til brug for trådløs kommunikation fandt sted i begyndelsen af 1990’erne, da GSM netværket benyttede Subscriber Identity Module (SIM) – et security modul som oprindeligt blev produceret for at tilbyde en facilitet for challenge/response authentificering af GSM brugere.

SIM hardware består af en microprocessor, ROM, EEPROM memory, RAM, og et serielt I/O interface. SIM software består sædvanligvis af et operativ system, file system samt applikations programmer. Som med alle smart cards, er SIM afhængig af kort terminalen – GSM enheden – for batteri og ur.

Java Card

Java card sidder på toppen af smart card OS, og giver mulighed for programmører at tilføre applikationer uafhængigt af hardware og OS på smart card.

Andre fakta

Det første smart card blev udviklet tilbage i 1974. Nyligt offentliggjorte tal fra Eurosmart viser, at der i 2003 blev produceret 979 millioner microprocessor smart cards, hvoraf den væsentligste del er SIM kort og 919 millioner memory smart cards.

Nogle biometriske fagudtryk

Biometri er en videnskab og teknologi til autentificering (identifikation/verifikation af et individ) ved at beregne en persons (uforanderlige) fysiologiske eller adfærdsmæssige karakteristika. Udtrykket er en sammensætning af de græske ord "bios" for liv og "metron" for mål. Biometriske spor indbefatter fingeraftryk, ansigtsform, iris mønster, retina mønster, hånd geometri, tale og selv vrist mønster. Adfærdsmæssige karakteristika, som kan måles er håndskrift, gangart eller tastetryk. DNA analyse er også at betragte som biometri. Der forskes løbende med henblik på at udvikle nye unikke former for biometri.

Kryds fejl rate (KFR) - en sammenlignelig metrik for forskellige biometriske enheder og teknologier; en fejl rate hvor FGR svarer til FAR. Jo lavere KFR, des mere præcis og pålidelig er den biometriske enhed.

Oprettelse - den oprindelige proces med at opsamle biometriske data fra enbruger og derefter at gemme disse data i en template til senere sammenligning.

dpi - (dot per inch) det antal punkter på et fingeraftryk som skal scannes for blive verificeret. Jo større antal dpi des højere sikkerhed men som afledet konsekvens imidlertid også større risiko for en højere FAR.

Falsk godkendelses rate (FGR) - den procentdel af bedragere som ukorrekt passer til en valid brugers biometri.

Falsk afvisnings rate (FAR) - den procentdel af ukorrekt afviste valide brugere.

Identifikation - den proces hvorved det biometriske system identificerer en person ved at udføre en en-til-mange (1:n) søgning blandt alle oprettede personer.

Template - en matematisk repræsentation af biometriske data. En template kan variere i størrelse fra 8 bytes for hånd geometri til flere tusinde bytes for ansigtsgenkendelse. Der er tale om et mønster af punkter, som i krypteret form lagres enten i en central database eller på et flytbart medie som f.eks. et chipkort.

Verifikation - den autentificeringsproces hvorved det biometriske system sammenligner en real time biometri med en persons gemte template (1:1).

Fingeraftryks-sensor - eller fingeraftrykslæser er den enhed, som modtager fingeraftrykket og som fingeren er i fysisk kontakt med. Der findes flere forskellige typer af fingeraftryks-sensorer, men de har alle det formål, at generere et digitalt billede af fingerens overflade. En optisk sensor (f.eks. Identix BioTouch) benytter høj opløsnings optik (kameraer og prismer) til at optage fingeraftrykket. En kapacitiv sensor (f.eks. Novacards bioIDot) benytter elektroder til at måle konduktiviteten af eksisterende pixels. En akustisk (ultralyd) sensor optager fingeraftrykkets overflade med en højfrekvens ultralyd (50 MHz). En termo sensor registrerer temperatur-forskelle over tid mellem forhøjninger og fordybninger i fingeraftrykket. Hertil kommer endnu flere varianter. Hvilken sensor der er bedst i det enkelte tilfælde må baseres ud fra en samlet vurdering, hvor nogle af kriterierne kan være, pris, holdbarhed, billedkvalitet, indendørs/udendørs, personlig/offentlig brug, normale/specielle fingre, vandalsikkert, temperatur, elektrostatisk følsomhed osv.

HVEM ER VI?

Louis Mølholm Security Handelsanpartsselskab

KONTAKT OS

​Telefon: 43 90 77 09

E-mail: info@lm-security.dk

FIND VEJ

​Søndergade 27

4690 Haslev

CVR

27094473