Telefon: 60 21 86 25

E-mail: info@lm-security.dk

​HSB smart card applikationer

​​HSB Cards & Card Systems er et hollandsk softwareudviklingsselskab som i mere end ti år har beskæftiget sig med managementsystemer til smart card applikationer og hertil knyttede teknologier. To af kerneprodukterne, som nu udbydes på det danske marked er Medical Data Exchange softwaremodulet og CardCare Card Management systemet.

Medical Data Exchange (MDE)

Medical Data Exchange (MDE) sørger for informationsudveksling mellem forskellige smart card typer og applikations-software, som f.eks. informationssystemer for apoteker og hospitaler. Produktet definerer kortholderens autorisation, om nødvendigt i kombination med PIN-kode og/eller biometri. Adskillige kortlæsere kan tilsluttes softwaren. Produktet er implementeret mangesteder, bl.a i Sverige.

Card management

CardCare® Card Management systemet kontrollerer kort personaliseringen, udstedelse samt management af multifunktions (smart) cards. Produktet er modulært opbygget. Specifikke applikationer tilbydes til firma kortsystemer, studenterkort, sygesikringskort og ID kort. Produktet understøtter forskellige korttyper, hvad enten derer tale om smart cards, magnetstribe kort eller berøringsfri kort. Det benyttes også til administration af certifikater, hvilket er nødvendigt ved brug af digitale signaturer.

CardCare® er brugervenlig og kan konfigureres af kunden selv. Produktet opfylder alle trlevante standarder.

Kortproduktion

HSB tilbyder også i samarbejde med Louis Mølholm Security en pakkeløsning som omfatter levering af plastik kort, magnetstribe kort, smart cards og berøringsfri kort i en fremragende kvalitet og til en attraktiv pris. Standard lay-out kan printes i offset eller termoprint. Som ekstraudstyr tilbydes også kortprintere, så kunden selv kan foretage trykningen af kortene.

​Type

​Beskrivelse

Plastik kort

Standard ISO 7810; meget lavt sikkerhedsniveau; standard format 85,7 x 54,0 x 0,76 mm (CR-80); PVC benyttes ofte som materiale; polyester og polycarbonat er alternativer

Magnet stribe kort

Standard ISO 7810; lavt sikkerhedsniveau; magnetstriben kan kopieres; 2 typer af magnetstriber: HiCo og LoCo

Smart cards

Standard ISO 7810, 7816 1-4; Kortet har en microprocessor eller memorychip:

Memorychip: lagring af digital data (max. 2 Kb); som option kan kortdata ændres (sikret ved PIN); medium-security; information kan altid aflæses

Micro processor chip: lagring og kalkulation af information; high security niveau mulig; stor lagringskapacitet (op til 128 Kb), kortdata kan kun ændres i forbindelse med kontrolleret adgang; indeholder operativ system.

Contactless cards

Standard ISO 14443 type A og B; Mifare (type A) benyttes ofte; f.eks. i forbindelse med ADK og offentlig transport; kort read/write afstand

Option: proximity kort kan aflæses på en større afstand

Hybrid kort

Smart card med berøringsfri og kontakt interface til read/write

​HSB har i tidens løb deltaget i adskillelige projekter hvoraf der kan anføres følgende til beskrivelse af HSBs ekspertice og kapacitet med relevans til det danske marked og Louis Mølholm Securitys supplerende kompetencer:

1 ) Unikt hollandsk identifikationssystem med smartcards, biometri samt kort management

Formålet med projektet

Unikt nationalt administrationssystem på bestilling af 3 ministerier, med smartcards og biometri til brug for administration og identifikation af stofmisbrugere som en del af Dutch National Alcohol and Drugs Information System (LADIS). Med det formål at sikre sig at hver klient kun er registreret én gang, er det nødvendigt med en unik og sikker identifikationsproces.

Ved at lagre den biometriske template på et smart card, som vil være i klientens besiddelse, har klienten fuld råderet over sin egen datafil og denne feature er væsentlig for systemets anerkendelse. Hertil kommer den mere tekniske grund, at verifikationen er betydelig hurtigere, når en enkelt template skal sammenlignes i forhold til en sammenligning med en central database.

Hvordan fungerer systemet ?

En elektronisk forespørgsel foretaget af klienten med sit smart card sker fra et lokalt sted ved at benytte biometri. Det centrale kortadministrationssystem registrerer kortet og/eller kortholderen i den centrale database. Et smart card bliver produceret, personaliseret og sendt tilbage for at blive udleveret. Et smart card kan ikke bruges uden at det først er aktiveret lokalt ved at sammenholde den på kortet lagrede template med klientens aktuelle biometriske profil. Systemet benytter sig af forskellige korttyper med forskellige autorisationsrettigheder. Fuldt implementeret vil systemet have over 150 lokationer integreret.

HSB Cards & Card Systems rolle

Projekt management, leverandør af CardCare® Card Management system, autentificering, smart cards og biometri, system design, system integration, kort og hardware leverandør, rådgivning samt instruktion.

Partnere:

2) Biometrisk smart card for Parkinson patienter

Marked: sundhed

Produkt: biometri / smart cards

1. Formålet med projektet

Formålet med projektet er ønsket om at effektivisere kommunikationen mellem de forskellige parter i sundhedsvæsenet ved anvendelse af den nyeste teknologi. Indvolverede i projektet er læger, apotekere, hospitaler, patienter og et forsikringsselskab. Den udvalgte gruppe er patienter, som lider af Parkinson syge i et bestemt område i Holland. Disse patienter ordineres store mængder af medicin.

2. Ny teknologi

Det biometriske kort er udstedt til klienterne og fungerer som nøgle i kommunikationen med adskillige software applikationer. Men også medicinske data er lagret på kortet, som f.eks. receptdata, udleveret medicin samt persondata. Biometri er blevet valgt for at sikre autentificering og den personlige integritet i forbindelse med data adgang.

En fingeraftryks sensor er integreret i et smart card, som indebærer en væsentlig lavere sikkerhedsrisiko samtidig med at produktet kan benytte den eksisterende kort-infrastruktur i fremtiden. Teknologien og applikationen har vundet adskillelige (inter)nationale smart card priser.

3. Hvordan fungerer systemet ?

Hospitalets konsulterende neurolog er i stand til at indlæse og aflæse indholdet på et smart card og til at registrere fingeraftrykkets template. Dette er gemt på kortet sammen med recept information. Efter den første registrering er kun verifikation nødvendig hver gang det biometriske kort benyttes.

Ved patientens besøg på apoteket aflæses receptdata på et smart card ved hjælp af apotekets applikation, men først efter at patientens autentificering med fingeren har fundet sted. Alle professionelle som er indvolveret har også deres eget smart card, som fungerer som autorisation og challenge response for patientens smart card. Apoteket udleverer den foreskrevne medicin og gemmer igen denne information på kortet. Næste gang hos neurologen kan en komplet medicinliste aflæses fra kortet og gemmes.

Den i projektet deltagende patient har fået udleveret en lille kompakt chipkort læser med medizin-alarm (Ex-libris). Enheden viser via et display en komplet oversigt over den foreskrevne medicin, som er lagret på kortets chip.

4. Projekt status

Projektet startede med en pilot med en håndfuld apotere og professionelle og et dusin patienter, men antallet af patienter er sidenhed vokset betydeligt sidenhen. Opmærksomheden har været rettet mod udvælgelsen af patienter samt den løbende evaluering. fremtidsperspektiverne er store, fordi dette projekt med anvendelsen af biometri og/eller smart cards kan resultere i meget store projekter i sundhedsvæsenet for mange andre patientgrupper, f.eks. diabetikere.

Yderligere innovation af teknologien med biometri integreret i et smart card er indgået i et EU projekt med navnet FingerCard med det formål at modne teknikken. To vigtige delmå er ISO-tykkelsen for det komplette kort og match af den biometriske template på kortet, som er afhængig af chip modulets processor kapacitet.

FingerCard projektet vil også tage højde for den internationale standardisering i almindelighed og for brugen af biometri som applikation i særdeleshed.

3) Multifunktions-smart card til studenter

Marked: Uddannelse

Produkt: kort management/personalisering

1. Multifunktions-smartcards

I Holland har mange studenter herunder adskillelige universiteter og skoler fået udleveret et multifunktions-smartcard. Dette smart card lagrer information og nøgler til applikationer som f.eks. fysisk adgangskontrol, biblioteker, lukket pengepung, åben pengepung, internet opkopling og meget mere.

Multifunctions-smartcards og dets applikationer administreres nu af CardCare®, som er et førende software program til kortadministration, som sælges som hyldevare af HSB Cards & Card Systems. I 2000 blev CardCare® udvalgt som platform for et studenter smart card. helpdesk funktionen som er en del af kortadministrationen er også outsourcet til HSB. Universiteter og skoler fra forskellige egne, kan kontakte helpdesk til personalisering af nye kort, inddrage gamle kort, indføre nye applikationer eller blot bede om assistance.

2. CardCare som management værktøj

Hver enkelt institution har sit eget kort lay-out, applikationssæt og forretningsgange. Disse forskelligheder kan administreres af den fleksible CardCare® løsning. Deltagende skoler kan anvende standard værktøjer for kortanmodning med henblik på at sende indsamlet information til kortadministrationssystemet. Alle forespørgsler samt applikationsinformation indsamles automatisk, tjekkes og transmitteres sikkert til forskellige kortholdere. Administrationssystemet sender en bekræftelse pr brev til studenten, når hans kort er peronaliseret. Tabte eller stjålne kort bliver blokeret efter modtagelse af en sådan meddelelse og man kan spørge om yderligere infomation med hensyn til kort, kortholdere, applikationer samt forretningsgange.

Samme løsning er anvendelig for store og også små virksomheders kortsystemer.

4) Chipkort til forsikringsselskab

HSB Cards & Card Systems har introduceret det hidtil største chipkort projekt i den hollandske sundhedssektor. Der er udstedt mere end 1 mill. memory chipkort til dette projekt alene. Hovedformålet med at introducere dette kort har for forsikringsselskabet Zorg en Zekerheid været, at identificere og verificere forsikringsrettigheder på forskellige lokaliteter, som forretninger, apoteker, hospitaler osv.

Systemet rummer følgende fordele:

  • Mere effektiv administration: identifikation, data transmission, clearing funktioner
  • Forebyggelse mod svindel ved tjek af forsikringsrettigheder
  • Kundetilfredshed

​Et chipkorts personalisering samt livscyklus håndteres af CardCare® kort management systemet. Med henblik på at tjekke forsikringsrettigheder på et decentralt sted, er der blevet installeret en applikation for data transmission samt opdatering af kortets chipmodul. Denne software kan være enten online eller offline.

HSB Cards & Card Systems rolle:

Hovedentreprenør; levering af CardCare kort management systemet, rådgivning & projektmanangement system integration, hardware leverance, kort leverance, funktionel / teknisk design, chip design, software implementation, database integration, udlevering af kort, interfaces til 3. parts leverandører.

5) HSB har underskrevet en kontrakt om indførelse af smart card til det hollandske rigsarkiv (Dutch Public Record Offices)

HSB har underskrevet en langtidskontrakt med henblik på levering af den totale infrastruktur incl. kortadministration, kortproduktion samt personalificerings services, kortlæsere og anden hardware tilligemed adskillelige software applikationer til brug for alle deltagende institutioner.

Hovedformålet for det hollandske rigsarkiv har været at sikre kontorerne både fysisk som logisk ved identifikation af gæster, som kommer på besøg. For det andet vil man tilbyde yderligere services til gæsterne, som får et kort. fremover kan materiale ses via en sikker internetforbindelse. Gæsterne vil også blive tilbudt rabatter på diverse ydelser. Det påregnes at det hollandske rigsarkiv vil udstede omkring 30.000 gæstekort inden udgangen af 2002.

Chip-strukturen er designet i overensstemmelse med internationale biblioteks standarder. Selvom de hollandske biblioteker endnu ikke er tilsluttet systemet, er de meget interesseret i den valgte løsning. Institutionerne ønsker i fremtiden at promote en videre brug af det "kulturelle" ID-kort i biblioteker og andre relaterede kulturinstitutioner i Holland.

Centralt for løsningen er CardCare management systemet. Dette produkt indsamler alle forespurgte kortapplikationer fra de deltagende medlemmer. Gæster kan rekvirere et smart card hos et af de deltagende institutioner. Ved hjælp af en elektronisk applikation registreres billede og persondata. Efter gennemførelsen bliver alle kortforespørgsler indsamlet i et centralt placeret administrationssystem. Systemet tjekker identiteten i forhold til alle andre eksisterende kortholdere i databasen. Personaliserede kort bliver sendt per post til den nye kortholder.

HSB tilbyder herudover også helpdesk services for kortadministrationen samt system support. Via et web interface kan institutioner f.eks. få adgang til databasen for at se deres kortdata.

HVEM ER VI?

Louis Mølholm Security Handelsanpartsselskab

KONTAKT OS

​Telefon: 43 90 77 09

E-mail: info@lm-security.dk

FIND VEJ

​Sækkehusvej 19, Tystrup

4640 Faxe

CVR

27094473