Telefon: 60 21 86 25

E-mail: info@lm-security.dk

​​I-AX security management

​I-AX er en del af Confidence International, som er et svensk børsnoteret selskab, etableret i 1988 med henblik på udvikling af RFID teknologien indenfor flyindustrien og som senere har sat fokus på security markedet. Confidence International´s innovative løsninger er gennem årene bl.a. implementeret i flere lufthavne. Confidence Jaynet og NetAcess er andre brands af Confidence International.

​Med hensyn til RFID, som for tiden befinder sig i en udviklingsfase, når det gælder nye applikationer, arbejder Condidence bl.a. med scenaria hvor en microchip integreres i et boardingcard eller at gøre mobiltelefonen til både en billet og et boardingcard. Ved at kombinere GSM, RFID eler Bluetooth teknikken, kan den rejsende i lufthavnen kontinuerligt vejledes via mobiltelefonen og endvidere kan der tages hånd om baggagen allerede ved parkeringspladsen i stedet for som idag ved indcheckningsskranken.

​I-AX sætter nye standarder med omfattende system features, som for første gang tillader security chefen, IT chefen og facility manageren totalt at integrere alle aspekter af en moderne ejendom eller organisation.

I-AX moduler indkorporerer computer logon, internet adgang, flex- og tidsregistrering, inventarkontrol så vel som teknisk call center funktioner. Disse system moduler giver sammen med introduktionen af hændelsesplanlægning og ERP (Emergency Response Planning) for første gang ledelsen mulighed for, at kontrollere og integrere en hel vifte af forskellige systemer. Til at understøtte I-AX systemerne, findes en kraftfuld rapport generator samt de unikke I-AX profiler. 

​I-AX er en meget stærk løsning for den altid krævende opgave at kontrollere og overvåge en organisations security.

I-AX fordele:

Bedre security

Større kontrol

Mindre administration

Øget driftssikkerhed

Bedre udnyttelse af aktiver

Lavere vedligeholdelsesudgifter

Omkostningsbevidste løsninger

I-AX systemets baggrund

I-AX systemet er udviklet overen årrække. EVC produkt paletten benyttes til at kontrollere dagangen for millioner af mennesker i organisationer, offentlige steder og sports stadiums over hele verden. I-AX computer modulet anvendes i universiteter til at kontrollere og overvåge pc og internet adgang. I-AX billed modul bruges til at generere et utal af ID kort, mens I-AX tracker er i brug i lufthavne til at spore rejsende.

I-AX garanti

Alle I-AX systemer bakkes op af en omfattende garanti inklusiv to år for hardware og et års software vedligeholdelse.

I-AX specifikke system features

Adgangskontrol

Gæste management

Alarm zoner

Alarm handling/overvågning

Computer logon

Flex- og tidsregistrering

Rondering

Person/inventar sporing

Videoovervågning

Hændelses management

Foto ID

Håndværker management

Lokale booking

Operatør management

Handlingsprogram i nødstilfælde

Bruger profil modul

Multi sprog

Kortholder database

Kortholder grupper

Kortholder eksport/import

Dør zoner

Tids/helligdags zoner

Bygnings grafik

Rapport generator

Dokumentation

Distributions processor

Computer booking

Internet adgang

​Adgangskontrol

Giver en fleksibel indgangs- og udgangskontrol af døre, elevatorer, porte og tælleapparater med en omfattende planlægningskalender med intelligente fjernstyrede kontrolbokse. I-AX ADK integrerer alle de elementer en bruger vil kunne forvente af et moderne system til lige med mange innovative funktioner som f.eks. helligdagsplanlægning, hvor adgang er fjernet for brugere,som er på ferie og security niveau tildeling, hvor adgang til et område kan defineres per gruppe, individuelle rettigheder eller security niveau.

Gæste management

Alle gæster kan logges ind i systemet sammen med et billede af gæsten og en hvilken som helst anden yderligere dokumentation (pas,kørekort osv.). Burgere kan booke gæstebesøg med detaljer, som viser sig på en daglig log i receptionen.

​Alarm management

I-AX har et fleksibelt alarm management modul med integreret aktiv grafik med zooming, prioriteret alarm display og operatør programmeret alarm respons, kombineret med system, kommunikation og virtuelle aktions emner. 

​Alarm handlingsprogram (ERP)

På grund af det ændrede generelle trusselsbillede i samfundet, giver I-Ax mulighed for at tilpasse system konfigurationen eller ERP blot med et enkelt museklik. ERP funktionaliteten tillader administrator at reprogrammere security systemet og IT operativsystemet på baggrund af en række scenaria. Hvert scenario oprettes som en master plan og kan sættes i gang enten automatisk eller manuelt. Hele systemet vil herefter operere efter et nyt sæt af regler. Et eksempel på dette kunne være en brandalarm, hvorefter systemet kan programmeres til at begrænse adgangen til områder for brandvæsen, tillade udgang fra alle hovedøre, logoff af alle pc´ere, flash en "forlad lokalet" meddelelse på alle pc´ere, logoff af brugeren og forhindre adgang indtil alarm hændelsen er clearet.

PC logon (option)

Flere forskellige systemer har altid været benyttet til at sikre både et IT netværk og den fysiske bygning. Hermed øges risikoen for misbrug samtidig medat funktionaliteten reduceres. I-AX er i stand til at overvåge brugere, som bevæger sig rundt i en bygning og til at autorisere logon til en pc og tillige automatisk at logge brugeren af, når han en gang har forladt bygningen. Ved at benytte dette modul, kan systemet kontrollere og lave en log på alle pc netværks klienter og linke denne information til døradgangskontrollen. Er adgangskontrollen til computeren markeret, skal enhver pc-bruger først checke ind via bygningens ADK, før han kan foretage en pc-logon. Har en bruger,som er på vej til at forlade bygningen, glemt at logge af sin computer, sørger systemet for an automatisk logoff. Internet adgang kan begrænses til bestemte tidspunkter på dagen, lige som den kan tilsluttes/afbrydes som del af en security begivenhed.

Tidsregistrering

Ved hjælp af indberetning og specifik tilstedeværelse, kan man generere detaljerede rapporter med den totale tilstede- og fraværstid foren given periode. Spefifikke koder kan tildeles begivenheder som f.eks. "gået til frokost" lige som systsemet kan lave særrapporter, som f.eks. viser hvor mange brugere, som har arbejdet i mere end 48 timer i en given periode.

Rondering

Online og fjerntliggende access points (kortlæsere) kan i systemet defineres med programmerede ronderinger. Alarmer kan genereres i forbindelse med afvigelser fra ruten eller en forsinkelse med at nå et bestemt access point. Variable "tilladte"-tidspunkter kan konfigureres sammen med en række "ture" tildelt specifikke ronderinger og skiftehold. I-AX kan integreres med andre ronderingssystemer, herunder med videoovervågning og offline tag points (prox eller aktiv).

Inventar styring

Systemet kan tilvejebringe en komplet inventarliste linket eller programmeret i I-AX, herunder med angivelse af type, serienummer og vedligeholdelsesperiode med automatisk advarsel i tilfælde af at perioden er overskredet. I tillæg kan der til hvert stykke inventar lagres et foto sammen med historik og en teknisk log.

Person sporing

Et hurtigt og enkelt sporings modul, som kan spore ne hvilken som helst systembruger eller -brugergruppe. Enhver bevægelse gennem systemet via læsere eller computere kan umiddelbart følges. Hertil kommer muligheden for at lave et særligt setup, der udøser en alarm, når en række tilknyttede begivenheder eller aktioner indtræder, som f.eks. når Peter Hansen er tilstede og sender en email til Per Olsen.

​Videoovervågning

En hvilken som helst videocontroller/matrix med enten en i/p eller RS232 interface, kan linkes til I-AX, indbefattet kamera og VCR/DVR kontrol. Specifikke ikoner kan konfigureres på listen over hardware tilbehør og tilknyttes en grafik plan. Et højre museklik på en hvilken som helst video-ikon, giver mulighed for aktivt at kontrollere og se med den udvalgte enhed.

Hændelses management - I-AX stadium (option)

I-AX stadium er et integreret billetsystem og stadium ADK, som giver mulighed for at kontrollere en lang række af planlagte begivenheder. System features omfatter multi-event, sesonkort og kontorfunktioner.

Foto ID (option)

Med I-AX giver mulighed for et komplet design og produktion af ID kort med brug af højkvalitets farveprintere, herunder dobbeltside kort med en vifte af foto effekter.

​Bruger profilering (option)

Med denne option får man et unikt neurologisk program med hjælpefunktioner. Den vil automatisk definere profil begivenheder i forhold til fastsatte kriteria og lave profilrapporter for systembrugerne. Et eksempel på denne facilitet kan f.eks. være, hvor en ansat over en periode på 6 måneder hele tiden har arbejdet på et bestemt område mellem kl. 8.00 og 17.00. Har medarbejderen i en bestemt uge arbejdet fra en anden workstation i et andet område på et andet tidspunkt, så vil systemet lave en log med 3 undtagelsesprofiler. I tilgift vil systemet lave simple grafer på adfærden og operatøren vil være i stand til at lave profil parametre for sin søgning.

Håndværker management

Specifikke håndværkere kan tilknyttes inventar og ejendele og rapporter kan udarbejdes med henblik på en effektiv vedligeholdelse med reparationstider på oplistede fejl.

Lokale/computer booking

Mødelokaler eller computere kan bookes for en bestemt bruger eller gruppe på fastsatte tidspunkter. Som option er der mulighed for at tillade booking og tilgængelighed via en klients intranet. Så snart et lokale elleren computer er tildelt, er adgang kun mulig for den autoriserede person eller gruppe.

Operatør management

en komplet operatør division kan konfigureres på systemet, hvorved en operatør kun kan logge på ved forud fastsatte tidspunkter og administrere indenfor de fastsatte privilegier. Alle operatør aktioner bliver lagret på systemet, således at man kan lave specifikke operatør rapporter.

Kommunikation ved aktioner

​En række forprogrammerede kommunikations beskeder kan udarbejdes og tildeles ved forskellige begivenheder/alarmer i henhold til tidspunkt på dagen/ ugedag osv. Format på beskeden kan f.eks. være sms eller email. Et eksempel: i tilfælde af en alarm på en enhed kan der automatisk sendes en email til security manageren og en tekstbesked til en tekniker.

​Regionale servere

I-AX understøtter servere på samme niveau med mulighed for lokal og/eller fjerntliggende server forbindelse. I tilfælde af, at en fjerntliggende server bryder ned, vil der stadig være mulighed for lokal kontrol.

Multi sprog understøttelse

Systemet kan konfigureres mangefold sprog. Hvert sprog modul, hver begivenhed eller system besked kan konfigureres til det korrekte sprog. Operatører tildeles et "home" sprog, så alle beskeder vil dukke op på deres terminaler på det fastsatte sprog. Hertil kommer, at i de tilfælde hvor der er LCD paneler med kortlæsere, vil systemet genkende et kort i forhold til kortholderens sprog og derfor vise adgangsbeskeden på det pågældende sprog, f.eks. enter, entre.

Elevator kontrol (lavt eller højt niveau)

Systemet kan konfigurere elevatorer og kan kontrolleres via enten relæ paneler eller RS232/RS485 (højt noveau). En kortholder præsenterer sit kort i elevatoren og kun etager, som den pågældende har adgang til, vil der være tilgængelige.

Teknisk mode

Enhver enhed i systemet kan sættes på teknisk mode med til- eller afkobling af alarm (kun sendt til en teknik log). Denne funktion forhindrer, at hundredevis af alarmer bliver aktiveret på grund af rutiner eller særskilt vedligeholdelse.

 • Operatør program for alarm reaktion (OPAR)
 • forprogrammerede operatør sekvens instruktioner
 • telefon liste
 • bekræft operatør aktioner
 • ændring af master plan
 • display af automatiske aktioner (relæ, beskeder osv.)
 • gå til grafik
 • gå til video
 • lokalisere kortholdere​​​

Rapporter

I-AX indeholder et omfattende rapport modul inklusiv en lang række af standard rapporter som f.eks :

 • kortholder rapport
 • kortholder aktivitet
 • operatør aktivitet
 • inventar brug
 • tids- tilstedeværelses rapport
 • særrapporter
 • evakuerings rapport

Hertil kommer, at systemet indeholder en ligefrem rapport writer wizard, som giver mulighed for at konfigurere specifikke rapporter så vel som en "auto-rapport"-funktion, som automatisk genererer rapporter (per tid/dag eller begivenhed) og emailer dem til en bestemt adresse eller adresser.

Program logisk kontrol (PLC)

Med PLC funktionalitet er det muligt at konfigurere et ubegrænset antal af automatisk betingede begivenheder samen med automatiske ændringer i systemet. Et eksempel på dette kan være, såfremt en kortholder har anmodet om en speciel træning for at kunne få adgang til et område og denne træning er udløbet. Adgang til det pågældende område kan herefter fjernes automatisk indtil reset af trænings-markeringen har fundet sted.

I-AX event controller

I-AX EVC2 event controller er den intelligente felt controller, som sørger for en prisbillig og fleksibel integration af adgangskontrol læsere, alarm inputs,outputs og elevator kontrol med I-AX security management systemet. I-AX EVC forener

 • on-board memory expansion modul
 • on-board læser moduler
 • slot expansion modul
 • on-board I/O moduler
 • RS485 fjerntliggende læser interfaces  

​Distribueret intelligens og data lager

Med en total database setup for alle årets 365 dage og døgnets 24 timer for enhver forbundet og on- board gemt enhed, tilbyder I-AX EVC2 for en total intelligent løsning for tidens security krav.

Uafhængigt af netværkets status vil I-AX EV2 forstsætte med at virke som programmeret. Med et indbygget ur kan tusindvis af hændelser gemmes og blive downloaded, når kommunikationen er blevet genoprettet.

HVEM ER VI?

Louis Mølholm Security Handelsanpartsselskab

KONTAKT OS

​Telefon: 43 90 77 09

E-mail: info@lm-security.dk

FIND VEJ

​Sækkehusvej 19, Tystrup

4640 Faxe

CVR

27094473